Hvem er vi?

Hvorfor morsomme jenter?

Forum

Send inn ditt bidrag!

Prosjektet

I løpet av bachelorperioden har jeg undersøkt mindretallet av kvinner i kreative roller i humorbransjen. Per dags dato utgjør kvinner rundt 20% av disse rollene. Her kan du lese mer om prosjektet og hvorfor jeg mener morsommejenter.no er en god løsning.

 

Kreative roller

Jeg har definert kreative roller som skapende roller, det vil si manusforfatter, regissør, klipper og aktør/komiker. Alle disse rollene er med på å lage historiene som fortelles i norsk humor. Det har blitt tatt utgangspunkt i humor som produseres for TV, men tendensene jeg har funnet gjelder også for radio og scene/stand up.

 

 

Flere kvinner prøver seg, mange faller fra

Gjennom samtaler med personer som jobber i humorbransjen har jeg erfart at det er flere kvinner som prøver seg, men at mange faller fra tidlig i sin karriere. Jeg har forsøkt å forstå hvorfor de faller fra og hva man kan gjøre for å støtte opp under kvinnene som prøver seg slik at de ikke slutter.

 

Viktige tendenser

Samtalene har avslørt noen tendenser som fører til at skjevheten mellom kjønn påvirker mer enn man skulle tro. Dette har sammenheng med normer i samfunnet, biologiske og psykologiske forskjeller mellom kjønn, men også forventninger som ligger til grunn i samfunnet for hva kjønn skal være. Det vil si at det er en innviklet situasjon som ikke er lett å endre. Derfor har jeg fokusert på hvilke prosesser som foregår i bransjen for å se om det er mulig å gjøre noe med disse.

 

Les mer om funn fra intervjuene her

 

 

Løsning

Ved at kvinner som jobber eller ønsker å jobbe kreativt med humor gis et forum der de kan møte likesinnede og gis muligheten til å diskutere ideer, erfaringer etc. på sine premisser, vil dette kunne ha positiv innvirkning på de negative påvirkningsfaktorene og føre til at de fortsetter i stedet for å falle fra. Derfor har jeg introdusert nettsamfunnet morsommejenter.no.

 

Det er overveid at et slik tiltak for noen vil kunne oppleves som et bidrag til å opprettholde forskjellene mellom kjønnene i bransjen. Likevel kan det være at det er nettopp det som trengs. Ved at kjønnene blir adressert som forskjellige, synliggjør vi problematikken i at det i dag er ett kjønn som favoriseres og leder an tonen i bransjen. Å tydeliggjøre og godta at kvinner og menn er to forskjellige kjønn og at dette gjør oss i snitt litt forskjellige, heller enn å påstå at kjønn ikke har noe å si, vil kunne være et tilskudd som behøves for at man skal forstå at det er tonen i bransjen som leder an de store forskjellene mellom antall kvinner og menn heller enn kjønnene i seg selv. Det kan være med på å likestille kjønnene og viske ut noen av hindrene som kvinner møter i dagens bransje.

 

 

VELKOMMEN TIL MORSOMME JENTER!