Hvem er vi?

Hvorfor morsomme jenter?

Forum

Send inn ditt bidrag!

Trenger vi Morsomme jenter?

 

 

I dag utgjør jenter bare 20% av kreative roller i humorbransjen. Det vil vi i morsommejenter.no gjøre noe med. Dessverre er det slik at miljøet i bransjen ikke funker så bra på oss jenter. Tonen er kompetitiv, hard og kynisk. I tillegg er normen slik at vi som jenter regnes som litt mindre morsomme hvis vi ikke har samme humor som gutta i bransjen. Ja, de styrer humoren for tiden.

 

Men er det så farlig, da? Hvis vi må tilpasse oss en sjargong for å få være med på leken, mister jo bransjen veldig mange gode innspill på hva humor kan være. Og enda verre, dette kan være med på å bygge opp under en tanke om at vi ikke er like morsomme som gutta, bare fordi vi i snitt ikke liker akkurat samme humor. At vi selv VELGER å ikke jobbe kreativt med humor, for vi bryr oss ikke så mye om humor. Og at dette igjen fører til at disse tankene sprer seg ut i samfunnet fordi humoren lages på guttas premisser og da er det deres sjargong som er toneangivende for hva alle skal synes er morsomt. Så, ja, det er så farlig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morsommejenter.no er et nettsamfunn som springer ut av bacheloroppgaven til Mette Alstad og funnene hun gjorde seg i løpet av prosessen. Bakgrunnen for prosjektet er dybdeintervjuer utført blant personer som jobber kreativt med humor i dag.